Quy định bảo hành

Chính Sách Bảo Hành:

1. Điều Kiện Bảo hành:

  • Sản phẩm hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất.

2. Những Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành:

  • Sản phẩm đã hết hạn bảo hành.
  • Sản phẩm không còn nguyên vẹn, có dấu vết người sử dụng đã sửa chữa.
Copyright © 2016 MICA DECAL NGUYEN THAO BINH DUONG. All rights reserved.