Hình thức và thông tin thanh toán

Hình Thức Thanh Toán: 

1. Quý khách đến mua hàng tại showroom có thể thanh toán trực tiếp cho công ty bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

2. Quý khách trong nội thành có nhu cầu cần giao hàng, công ty sẽ giao hàng đến tận nơi cho quý khách. Quý khách vui lòng thanh toán ngay khi nhận hàng hoặc chuyển khoản cho công ty.

3. Quý khách ở các khu vực khác có nhu cầu cần giao hàng, xin vui lòng chuyển khoản trước cho công ty, công ty sẽ giao hàng đến tận nơi cho quý khách.

Copyright © 2016 MICA DECAL NGUYEN THAO BINH DUONG. All rights reserved.