Chính sách đổi trả hàng

Chính Sách Đổi/Trả Và Hoàn Tiền:

Tuỳ vào điều kiện trong hợp đồng. Nếu phát hiện lỗi do của nhà sản xuất. Khách hàng sẽ được đổi mới  100% đúng yêu cầu khách hàng đã mua trước đó (hoặc hoàn tiền 100%) cho khách hàng.

Copyright © 2016 MICA DECAL NGUYEN THAO BINH DUONG. All rights reserved.