Chính sách bảo mật thông tin

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Chúng tôi chỉ cần thông tin cụ thể của khách đặt hàng bao gồm:

- Tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ khi giao hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khi giao hàng đển nơi khách hàng và dùng cho bảo hành, khiếu nại về sản phẩm.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin khách hàng đến hết thời hạn bảo hành sản phẩm.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Thông tin khách hàng được lưu trữ bằng phiếu bán hàng tại công ty

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng muốn thay đổi thông tin cá nhân với từng sản phẩm đã mua hoặc thay đổi để tạo điều kiện thuận lợi cho bảo hành sản phẩm, xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng công ty.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Chúng tôi xin cam kết đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng đã lưu trữ tại Công ty TNHH Nguyễn Thảo trên phiếu thu một cách cẩn thận, và không tiết lộ thông tin của khách hàng.

Copyright © 2016 MICA DECAL NGUYEN THAO BINH DUONG. All rights reserved.